Porady techniczne

Lakierowanie drewna

Lakierowanie to proces umożliwiający pokrycie podłoża powłoką zarówno w celach ochronnych, jak i dekoracyjnych.

Cykl lakierniczy

Terminem „cykl lakierniczy” określa się proces nakładania różnych produktów lakierniczych, wybranych w celu nadania podłożu efektu estetycznego i wymaganych parametrów fizykochemicznych. Cykl lakierowania składa się z szeregu czynności:

 • Szlifowanie podłoża: dzięki usunięciu wszelkich nierówności wygładza i przygotowuje pory powierzchni przeznaczonej do lakierowania, ułatwiając fizyczne przyleganie warstwy produktu lakierniczego.
 • Bejcowanie i uszlachetnienie (w razie potrzeby): czynność zmieniająca, podkreślająca lub ujednolicająca kolor podłoża.
 • Izolowanie (w razie potrzeby): nałożenie preparatu izolującego, ułatwiającego lepsze przyleganie produktów lakierniczych do podłoży specjalnych, zwłaszcza pochodzenia egzotycznego.
 • Wypełnianie: nałożenie jednej lub kilku warstw podkładowych w celu wypełnienia porów w wymaganym stopniu Szlifowanie podkładu: przygotowuje powierzchnię, na którą nałożono już jedną lub kilka warstw podkładu do nałożenia produktu wykończeniowego.
 • Wykończenie: nałożenie końcowej warstwy lakierniczej w celu nadania podłożu estetycznego wyglądu oraz pożądanych parametrów fizykochemicznych.
W przypadku wymogów specjalnych może się okazać konieczne wykonanie cyklu lakierniczego, podczas którego operacje są wykonywane w kolejności innej niż przedstawiona powyżej.

Aby wybrać odpowiedni cykl lakierowania, należy ocenić następujące aspekty:

 • rodzaj lakierowanego podłoża
 • wykończenie, jakie chcemy otrzymać
 • systemy nakładania
 • systemy suszenia
 • typ szlifowania
 • ewentualny system polerowania

Czy czynniki środowiskowe są odpowiednie?

Wilgotność otoczenia powinna się mieścić w zakresie od 40% do 75%. Idealna temperatura otoczenia wynosi od 18°C do 22°C. Otoczenie nie może być zapylone ani zanieczyszczone innymi czynnikami (produkty silikonowe itp.)

Czy podłoże przeznaczone do lakierowania jest odpowiednie?

Wilgotność podłoża musi się mieścić w zakresie od 8% do 14%. Temperatura podłoża musi wynosić od 18°C do 22°C. Podłoże musi być odpowiednio przygotowane (skalibrowane, przeszlifowane, niezakurzone, czyste).

Czy wybrano odpowiednie produkty?

Należy sprawdzić, czy wybrano produkt przeznaczony do konkretnego zastosowania. W tym celu zapoznać się z danymi w kartach technicznych i przeprowadzić testy. Należy zwłaszcza sprawdzić, czy dany cykl lakierniczy pozwala na otrzymanie wymaganego rezultatu. W przypadku podłoży szczególnego rodzaju (np. papier impregnowany i drewno egzotyczne) należy bardzo starannie sprawdzić, czy wybrane produkty lakiernicze będą do nich odpowiednio przylegać. Sprawdzić, czy zastosowane produkty są dobrej jakości. Sprawdzić temperaturę produktów lakierniczych. W chwili nakładania powinna ona wynosić od 18°C do i 22°C

Czy wybrano odpowiedni produkt lakierniczy?

Dla wybranego produktu należy stosować wyłącznie katalizatory wymienione na puszkach i w kartach technicznych w przewidzianych stężeniach. Produkt rozcieńczać odpowiednim rozcieńczalnikiem, tak aby uzyskać prawidłową lepkość nakładania. Aby uniknąć nieprzewidzianych problemów (pęknięcia, bielenie, problemy z suszeniem itp.), warto przestrzegać cykli lakierniczych i nakładanych gramatur podanych w kartach technicznych.

Czy urządzenia nakładające/suszące działają prawidłowo?

Sprawdzić działanie wszystkich wykorzystywanych urządzeń nakładających. Sprawdzić, czy w otoczeniu i w tunelu suszącym panuje odpowiednia temperatura wymagana do suszenia. Sprawdzić działanie dodatkowych urządzeń lakierniczych (szlifierki, szczotkarki, polerki itp.).
Aby sprawdzić, czy są spełnione warunki umożliwiające prawidłowe lakierowanie, należy wykorzystać następujące narzędzia:

 • Karty techniczne: służą do sprawdzenia zgodności z normą oraz do kontroli, czy zastosowano odpowiednie produkty.
 • Termohigrometr: sprawdza, czy panują właściwe warunki otoczenia.
 • Higrometr do drewna: do kontroli podłoża drewnianego (wilgotność).
 • Termometr – lepkościomierz – waga – chronometr: przyrządy do pomiaru różnych parametrów produktu lakierniczego i do sprawdzenia ich zgodności z danymi przedstawionymi w kartach technicznych.

Efekty specjalne
Style w meblarstwie

Na poniższej stronie można przeanalizować wiele stylów w meblarstwie, które możemy uzyskać stosując lakiery Milesi.

Style w meblarstwie